1 Ocak 2018

EHL-İ SÜNNETTE RIZIK ANLAYIŞI *

Rızık kavramının anlamı: Allah’ın canlılara verdiği maddî ve mânevî nimetler. Sözlükte “yiyecek vermek, rızıklandırmak” anlamındaki rezk kökünden türeyen rızk kelimesi “yiyecek, giyecek ve faydalanılacak her şey; […]