12 Mart 2013

VELAYET AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Giriş “Tanım, herkesin kullandığı/bildiği ifadeleri orijinal kaynaklarında geçtiği şekilde ( kendi ıstılahlarında) kullanmak, yanlış kullanılan ifadelere doğru bakış açısını yerleştirmektir.. Kavramlar da kendi tarihsel kaynaklarındaki aslıyla […]
12 Mart 2013

EL — VELİYY (CC)

I. Allah (cc),  Vali’dir, Veliyy’dir, Mevla’dır. Cenab-ı Hakk, mahlûkatının ve kullarının gerçek dostudur, sahibidir, efendisidir, malikidir, yardımcısıdır, velisidir, mevlasıdır; herkesin her derdinde sığınacağı tek şefkat ve […]
12 Mart 2013

KIYAME SURESİ: 22-23

Vech: yüz; çoğulu: vücuh: yüzler.. Yüz: Zat-ı akdesin bizzat kendi zatını ifade etmek için seçtiği kelime. (Bkz: Kasas/88; Rahman/27) Yüz: zat-ı akdesin kendi rızasını ifade etmek […]