Hoş Geldiniz…

 

15 Mart 2013

KIYAME SURESİ: 22-23

Vech: yüz; çoğulu: vücuh: yüzler.. Yüz: Zat-ı akdesin bizzat kendi zatını ifade etmek için seçtiği kelime. (Bkz: Kasas/88; Rahman/27) Yüz: zat-ı akdesin kendi rızasını ifade etmek […]
15 Mart 2013

FİLİN BAZI YÖNLERİ YA DA DEMOKRASİYE DAİR

“Bütün demokrasi tartışmaları sonuçsuzdur ve asla sona ermezler” (Bernard Crick) Bu makalede demokrasinin ilk ortaya çıktığı kültürlerden bahsedecek, antik düşünürlerin görüşlerine yer verecek, ardından modern (temsili) […]
15 Mart 2013

YERYÜZÜNDEKİ YORGUNLUĞUN ADI

Ele avuca sığmıyor hayat, yorgunum,  Yalnızlığım, gecenin ayazında büründüğüm nefesindi, Gittin, sabahlar çekip gitti eşkâlsiz bilip yüreğimi, Gittin, varoşların içinde yürüyen eşkıyanın içinden, Seni biraz anlatsam […]