Yazılar

10 Ocak 2018

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!
1 Ocak 2018

KANAAT ANLAYIŞI

KANAAT ANLAYIŞI[1] Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır vücudunun yan tarafında iz […]
1 Ocak 2018

EVLİLİK SEYRİ / EVLİLİĞE GİDEN YOL

Giriş “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz […]
1 Ocak 2018

EHL-İ SÜNNETTE RIZIK ANLAYIŞI *

Rızık kavramının anlamı: Allah’ın canlılara verdiği maddî ve mânevî nimetler. Sözlükte “yiyecek vermek, rızıklandırmak” anlamındaki rezk kökünden türeyen rızk kelimesi “yiyecek, giyecek ve faydalanılacak her şey; […]
1 Ocak 2018

BİR RÜYAM VAR

BİR RÜYAM VAR   Bir rüyam var. Helal rızkı derdinde olan bir esnaf görüyorum, rüyamda. Helal kazanmayı dert edinmiş kendine. “Helal değilse olmasın” diyecek kadar kesin […]
12 Eylül 2013

KENDİMİZİ BİLMEK ÜZERİNE—4

“Kendimizi Bilmek Üzerine” yazı dizimizin temel fikri, âdemoğlunun ruhsal olarak tamamlanmış bir varlık olmadığıdır. Allah, insanı hem iyiliğe hem de kötülüğe yönelebilecek bir yapıda yaratmıştır. Ondan […]
12 Eylül 2013

TOPLUM PSİKOLOJİSİ

Anneler… Şefkat, merhamet, sevgi, fedakârlık gibi özel hasletlerin hepsini bünyesinde barındıran ancak bunun çok ötesinde görevler ifa eden toplum mimarları… Genel bir yargı olarak günümüzde erkek […]
12 Mart 2013

VELAYET AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Giriş “Tanım, herkesin kullandığı/bildiği ifadeleri orijinal kaynaklarında geçtiği şekilde ( kendi ıstılahlarında) kullanmak, yanlış kullanılan ifadelere doğru bakış açısını yerleştirmektir.. Kavramlar da kendi tarihsel kaynaklarındaki aslıyla […]
12 Mart 2013

EL — VELİYY (CC)

I. Allah (cc),  Vali’dir, Veliyy’dir, Mevla’dır. Cenab-ı Hakk, mahlûkatının ve kullarının gerçek dostudur, sahibidir, efendisidir, malikidir, yardımcısıdır, velisidir, mevlasıdır; herkesin her derdinde sığınacağı tek şefkat ve […]