12 Eylül 2013

KENDİMİZİ BİLMEK ÜZERİNE—4

“Kendimizi Bilmek Üzerine” yazı dizimizin temel fikri, âdemoğlunun ruhsal olarak tamamlanmış bir varlık olmadığıdır. Allah, insanı hem iyiliğe hem de kötülüğe yönelebilecek bir yapıda yaratmıştır. Ondan […]
12 Eylül 2013

TOPLUM PSİKOLOJİSİ

Anneler… Şefkat, merhamet, sevgi, fedakârlık gibi özel hasletlerin hepsini bünyesinde barındıran ancak bunun çok ötesinde görevler ifa eden toplum mimarları… Genel bir yargı olarak günümüzde erkek […]
12 Mart 2013

VELAYET AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Giriş “Tanım, herkesin kullandığı/bildiği ifadeleri orijinal kaynaklarında geçtiği şekilde ( kendi ıstılahlarında) kullanmak, yanlış kullanılan ifadelere doğru bakış açısını yerleştirmektir.. Kavramlar da kendi tarihsel kaynaklarındaki aslıyla […]
12 Mart 2013

EL — VELİYY (CC)

I. Allah (cc),  Vali’dir, Veliyy’dir, Mevla’dır. Cenab-ı Hakk, mahlûkatının ve kullarının gerçek dostudur, sahibidir, efendisidir, malikidir, yardımcısıdır, velisidir, mevlasıdır; herkesin her derdinde sığınacağı tek şefkat ve […]
12 Mart 2013

KIYAME SURESİ: 22-23

Vech: yüz; çoğulu: vücuh: yüzler.. Yüz: Zat-ı akdesin bizzat kendi zatını ifade etmek için seçtiği kelime. (Bkz: Kasas/88; Rahman/27) Yüz: zat-ı akdesin kendi rızasını ifade etmek […]